Kontakti
Dir. Leopold Đuričin dipl.ing.šumarstva
098-353-107
099-227-7829

trgovački putnik
(sjeverozapadna Hrvatska)
099-222-5253

trgovački putnik
(Zagreb-Karlovac-Sisak)
098-1844-009

e-mail: zkihr@net.hr

Tel/fax: 031/733-095

Adresa:
ZKI SJEME d.o.o.
M.Tita 100
31308 SUZA
Radovi/reference
Utjecaj biološkog preparata HUNGAVIT-B na soji
POKUS S BIOLOŠKIM PREPARATOM „HUNGAVIT-B“

Kultura : SOJA
Lokacija: Osijek, Poljoprivredni institut Osijek
Godina: 2010.
Pokus: 1. Broj sorti: 4
    2. Varijante: 2 (kontrola-netretirano i tretirano s Hungavitom-B)
    3. Broj ponavljanja: 4
    4. Veličina osnovne parcele: 9m2
    5. Tretiranje: faza cvatnje soje, 5 l/ha

Tablica 1. Prosječne vrijednosti (prosjek 4 ponavljanja) ispitivanih svojstava soje
     (Osijek, 2010.)
 

 

SORTA

 

GRUPA ZRIOBE

UROD ZRNA

(t/ha)

BJELANČEVINE

(% u AST)

ULJE

(% u AST)

kontrola

tretirano

kontrola

tretirano

kontrola

tretirano

KORANA

00-0

3,48

3,90*

38,27

40,02*

21,17

22,43*

VITA

0

3,81

4,54*

39,73

41,15*

20,69

21,76*

ZORA

I.

4,34

5,04*

40,90

42,10*

21,86

23,04*

IKA

I.

4,14

4,89*

39,66

41,23*

21,33

22,86*

Prosjek

 

3,94

4,59*

39,64

41,12*

21,26

22,52*

Razlika

 

 

+0,65

 

+ 1,48

 

+ 1,26

LSD 0.05                                                                             0,409                     0,67                                    0,935

Komentar:
1.    ispitivane sorte soje nalaze se u širokoj proizvodnje soje u Hrvatskoj (Ika je godinama najzastupljenija sorta soje po površinama u R. Hrvatskoj)
2.    grupa zriobe: vrlo rane (00-0) – oko 110 dana vegetacija, rane (0) – oko 120 dana vegetacija, srednje rane (I) – oko 150 dana vegetacija
3.    urod sa parcele (kg) preračunat je u t/ha na 13% (standard) vlage zrna
4.    količina bjelančevina i ulja u zrnu mjerena je na aparatu i izražena u % na apsolutno suhu tvar zrna (AST)
5.    LSD – je statistički pokazatalj značajnosti razlike između dvije vrijednosti. U ovom ispitivanju to znači da razlika u urodu zrna mora biti veća od 409 kg, u bjelančevinama 0,67%, a u ulju 0,935% kako bi se smatralo da tretiranje ima svoju opravdanost . Odnosno, u 95% slučajeva primjenom Hungavit-B dobit će se značajno povećanje (to pokazuje zvjezdica *) uroda zrna te količine bjelančevina i ulja u zrnu.
Ako su vrijednosti svojstava na tretiranim površinama veće od vrijednosti na kontroli, ali niže od granične vrijednosti, povećanje se smatra slučajnošću i nema vjerojatnost da će se javljati u većem (95%) broju slučajeva.
Konkretno: Korana ima urod zrna na kontroli 3,48 t/ha. Ako je na tretmanu urod od 3.49 do 3,89 t/ha, povećanje je slučajno (bolje tlo, bolja gnojidba, oranje,...), a primjena Hungavitom-B proizvođaču ne jamči da će i u lošijim uvjetima dobiti povećanje.
Zaključno: preliminarni rezultati ukazuju na opravdanost primjene preparata, a za objektivnu procjenu potrebno je ispitivanje ponoviti kroz još 1-2 godine ili na nekoliko lokacija u jednoj godini.

Osijek, 03. 12. 2010                   
Dr. sc. Aleksandra Sudarić
voditelj oplemenjivačkog programa soje
u Poljoprivrednom institutu Osijek