Kontakti
Dir. Leopold Đuričin dipl.ing.šumarstva
098-353-107
099-227-7829

trgovački putnik
(sjeverozapadna Hrvatska)
099-222-5253

trgovački putnik
(Zagreb-Karlovac-Sisak)
098-1844-009

e-mail: zkihr@net.hr

Tel/fax: 031/733-095

Adresa:
ZKI SJEME d.o.o.
M.Tita 100
31308 SUZA
Radovi/reference
Uljara - pokus Trifender


  IPK Tvornica ulja Čepin d.o.o
       Ulica grada Vukovara 18
                  Čepin
             www.uljara.hr

REZULTATI  POKUSA

Lokacija: Novi Agrar-Čepin

Tip tla: Hipoglej

Predusjev: Pšenica

Agrotehničke mjere: Primijenjene sve agrotehničke mjere široke proizvodnje

U predsjetvenoj pripremi pokus tretiran Trifenderom u količini 1 kg/ha tretman obavljen 08.04.2010.

Sjetva 27.04.2010. sijačica John deere max emerge2. Dubina sjetve 4 cm, norma sjetve 70.624 zrna.

Gnojidba: NPK  O:20:30                350 kg/ha

                   Urea                                200 kg/ha

Čistih hranjiva kg/ha                     N           P            K

                                                         92         70          105

Suzbijanje korova: Galigan         0,5 l/ha

                                  Racer           1,7 l/ha

                                  Dual gold     1,3 l/ha

Suzbijanje bolesti:   Pictor           0,5 l/ha  13.06.2010.

                                     Pictor           0,5 l/ha  15.07.2010.

 

Korišteni hibrid Barolo (KWS Sjeme d.o.o.)

POKUS

Ostvareni sklop biljaka/ha

Visina bilke (cm)

Promjer glave (cm)

Vlaga (%)

Primjesa (%)

Ulje (%)

Prinos zrna (kg/ha)

Tretirano

58.500

180

17,5

11,6

1,8

49,8

3.635

Ne tretirano

54.000

176

17

9,1

1,2

48,6

2.917