Kontakti
Dir. Leopold Đuričin dipl.ing.šumarstva
098-353-107
099-227-7829

trgovački putnik
(sjeverozapadna Hrvatska)
099-222-5253

trgovački putnik
(Zagreb-Karlovac-Sisak)
098-1844-009

e-mail: zkihr@net.hr

Tel/fax: 031/733-095

Adresa:
ZKI SJEME d.o.o.
M.Tita 100
31308 SUZA
Glasnik
kliknite za detalje..
 
kliknite za detalje..
 
kliknite za detalje..
 
kliknite za detalje..
 
kliknite za detalje..
 
kliknite za detalje..
 
kliknite za detalje..
 
kliknite za detalje..
 
kliknite za detalje..