Kontakti
Dir. Leopold Đuričin dipl.ing.šumarstva
098-353-107
099-227-7829

trgovački putnik
(sjeverozapadna Hrvatska)
099-222-5253

trgovački putnik
(Zagreb-Karlovac-Sisak)
098-1844-009

e-mail: zkihr@net.hr

Tel/fax: 031/733-095

Adresa:
ZKI SJEME d.o.o.
M.Tita 100
31308 SUZA
Uporaba Trifendera
12.10.2010
Primjeri uporabe trifendera

 

Analizom utvrđen napad gljivicom Pythium na intenzivnom (navodnjavanom) nasadu maline.

 

 

 

Nasad maline zaražen gljivicom Pythium, izgled nakon mjesec dana od upotrebe Trifender-om, lijevo ne tretirani redovi, desno tretirani redovi.

Lijevo sadnica maline tretirana sa Trifender-om (vidljivo stvaranje novih korijenovih niti), desno ne tretirana sadnica.

 

 

Korijenov sistem sadnica jabuke koje su rasle u uvjetima zaraze od Pythium-a. Lijevo tretirana sadnica sa Trifender-om (vidljivo stvaranje novog krijenja), desno ne tretirana sadnica.

 

 

 

TRIFENDER-om tretirana površina 21.srpnja.

 

 

Kontrolna parcela sa ozbiljnom zarazaom Sclerotinie 21.srpnja.

 

Nepoštivanje plodoreda: suncokret/ Sclerotinia sclerotiorum

Na prikazanoj parceli 2005 god bila je prisutna zaraza Sclerotinije na suncokretu. To je rezultiralo velikim brojem sklerotiuma (i zarazom) koji su se mogli pronaći na površini zemlje.   Iduće godine 2006 je na istu površinu zasijan suncokret. Primjenom TRIFENDER-a ukorporiranjem u tlo usporilo je razvoj i zarazu Sclerotinije.

3.srpnja obujam zaraze je iznosio 17%, dok na tretiranoj površini 6%. 18.srpnja na kontrolnoj parceli zaraza je iznosila 63% a na tretiranoj 54%.

Urod na kontrolnoj parceli iznosio je 1300 kg/ha dok je na tretiranoj parceli sa TRIFENDER-om iznosio 1880 kg/ha, 44% više.

 

 

 

Biomasa korijena suncokreta: lijevo tretirane biljke, desno ne tretirane.

 

 

 

Uljana repica zaražena sa Sclerotinia sclerotiorum om, lijevo (kontrolno) ne tretirano desno tretirano sa Trifender-om.

 

 

Jasno uočljiva granica između tretiranog i ne tretiranog (kontrolnog) dijela na suncokretu.

(Bešlić Josip 2009; Bokšić Lug).

 

 

 

Uzorci sa ne tretirane površine (lijevo) i sa tretirane TRIFENDER-om (desno). U svakom buntu se nalazi 20 biljaka. (Agroprodukt Kft, Mađarska 2008.)

 

 

 

Klipovi kukuruza sa ne tretiranog dijela (gornja dva reda) i sa tretiranog dijela (donja dva reda). Mađarska, Hort 2008.

 

 

 

 

Izgled parcele tretiran sa TRIFENDER-om 25.kolovoza.

 

 

Izgled kontrolne parcele 25.kolovoza zaražene od Phytophthora infestans.

 

Ekološki uzgoj: rajčica /Phytophthora infestans

Na imanju fakulteta Corvinus iz Budimpešte na lokaciji Péteri major 2006 godine u ekološkom uzgoju rajčice izvršeno je tretitanje tla sa TRIFENDER-om. Zbog ozbiljne zaraze  Phytophthora infestans nastalo je propadanje lisne mase. Na tretiranoj površini 11.kolovoza je broj oboljelih biljaka pao sa 11,8% na 5,7%. Urod na tretiranoj površini bio veći za 33%.

 

 

 

Lijevo krumpir sa netretirane površine, desno sa tretirane TRIFENDER-om.

 

 

Napad  Rhizoctonie na krumpiru. Lijevo tretirana površina sa TRIFENDER-om, desno 6 redova ne tretirano sa velikim postotkom uvenuća.

 

 

Prinosi krumpira (t) na kontrolnoj i tretiranoj površini, tretiranje izvršeno u srpnju 2007 god. proizvođač Varga Ferenc.

 

 

Prikaz uroda krumpira 2007 god. u tonama kod proizvođača Pap Istvan.

Lijevo netretirana površina, desno tretirana sa TRIFENDER-om.

 

 

 

Lijevo ne tretirani peršin, desno tretirani sa TRIFENDER-om (Solt 2004)

 

 

Prosječna veličina celera u gramima.

 

 

 

Biomasa korijena celera. Gornji red ne tretiran, donji tretiran sa TRIFENDER-om.

PIK Vinkovci 2009.